Rimsky-Korsakov: The Tsar’s Bride

Released: November 16, 1999

Credits

Marina Shaguch
Dmitri Hvorostovsky
Olga Borodina
Gennady Bezzubenkov
Nikolai Gassiev
Sergey Aleksashkin 

Valery Gergiev, conductor
Kirov Opera & Orchestra